นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Bearbeary

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะช่วยให้คุณเข้าใจ ถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ข้อมูล และจัดการข้อมูลในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ www.bearbeary.com ซึ่งคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลประเภทใดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ?

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เช่น ข้อมูลเกี่ยวการสร้างบัญชีของคุณ, รายละเอียดสถานที่ของคำสั่งซื้อรวมถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ทั้ง คุกกี้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร?

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดทำคำสั่งซื้อและการชำระเงินของคุณหรือเพื่อช่วยเราเสนอข้อเสนอที่เหมาะแก่คุณ เรายังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการป้องกันการฉ้อโกง และการส่งเสริมทางการตลาด

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อภายนอกอย่างไร?

เราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่เราต้องเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงบริการของเราหรือธุรกิจของเราเท่านั้น  โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและหรือคำสั่งของหน่วยงานกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

คุณสามารถเข้าถึงหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

คุณสามารถเข้าถึงหรือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อและข้อมูลบัญชี ซึ่งเราทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้องและครบถ้วน

เราจะรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไร?

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเราจะรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการครอบครอง รวมถึงการป้องกันด้านกายภาพการ ดูแลระบบ และด้านเทคนิคเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ที่เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับคุณ เพื่อป้องกันการเข้าถึงรหัสผ่านและคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

Cookie Notice

Cookie Management

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด ข้อมูลที่คุกกี้เก็บนั้น จึงไม่สามารถระบุได้ถึงตัวตนของคุณ และคุณสามารถที่จะเลือกเปิด/ปิดการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ได้ยกเว้น Stricly Necessary Cookies ซึ่งจำเป็นต้องเปิดการใช้งานตลอดเวลาเพื่อให้บริการและรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแก่ผู้ใช้งาน

pastedGraphic.png

Cookies คืออะไร ?

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่จะถูกทำการติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ใด ๆ โดยคุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น ทั้งนี้ ใน นโยบายคุกกี้ นี้ เราจะเรียก คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่า “คุกกี้”นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้ บนเว็บไซต์นี้

Strictly Necessary Cookies

คุกกี้ชนิดนี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเรา สามารถให้บริการและรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแก่ผู้ใช้งาน เช่น การ log in เข้าสู่เว็บไซต์ การยืนยันตัวตน การใช้บริการของเว็บไซต์ โดยคุณไม่สามารถปิดการใช้งานของ คุกกี้ ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของเราได้

Analytic Cookies

เพื่อให้คุณได้รับการบริการอย่างดีที่สุดจากเรา คุกกี้นี้จึงช่วยเก็บข้อมูลพฤติกรรมและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้เราสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหา สินค้า/บริการ และเว็บไซต์ของเราให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Functional Cookies

เพื่อให้คุณได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานและให้คุณได้รับการบริการที่ตรงกับคุณมากยิ่งขึ้น เราจึงใช้คุกกี้นี้เพื่อเก็บจำข้อมูลการตั้งค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของคุณไว้ เช่น ภาษา, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น เช่น ไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่คุณเข้าใช้เว็บไซต์ รวมถึงเพื่อให้เราสามารถเลือกให้บริการเว็บไซต์ในรูปแบบที่เหมาะสมแก่คุณโดยเฉพาะได้

Targeting Cookies

คุกกี้ชนิดนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหา สินค้า/บริการ และ/หรือ โฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณได้ นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน Privacy Policy ด้วย

Third-Party

เว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้ โดยบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยบุคคลที่สามนั้นอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมการใช้งานข้อมูลที่บุคคลที่สามได้รับจากการใช้คุกกี้เหล่านั้นบนเว็บไซต์เราได้