ข้อมูลเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า: หากสินค้าที่คุณลูกค้าซื้อไปแล้วมีขนาดไม่พอดี สามารถติดต่อแอดมินเพื่อขอเปลี่ยนขนาดสินค้าได้

การคืนสินค้า: กรณีที่สินค้ามีตำหนิ/เสียหาย และต้องการคืนสินค้า สามารถติดต่อขอคืนสินค้าโดยแจ้งผ่านทางแอดมินได้

ระยะเวลาการเปลี่ยน / การคืนสินค้า: ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้าจากทางร้าน

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้:

  1. สินค้าที่ถูกแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
  2. สินค้าที่สวมใส่แล้ว
  3. สินค้าที่ผ่านการซัก และ/หรือรีดแล้ว
  4. สินค้าที่ขาดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ป้ายสคบ. และบรรจุภัณฑ์ หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกดึงออก 
  5. ไม่รับเปลี่ยนและคืนสินค้าที่ซื้อนานเกินกว่า 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าจากทางร้าน 
  6. สินค้าที่มีรอยข่วน ขาด เสียหาย หรือสินค้าที่สกปรก มีคราบเปรอะจากการกระทำของลูกค้า

วิธีการเปลี่ยน/คืนสินค้า: หลังจากแจ้งความประสงค์กับแอดมินแล้ว คุณลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้ากลับไปที่แผนกรับคืนสินค้าของร้าน กลับมาที่

ส่งถึง แม่ไก่ บริษัท วนิศา ดี จำกัด/ บจก. สตรอรี่ เทรดดิ้ง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
อาคารทีทีเค เลขที่ 98 ถ.นครอินทร์
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร 082 9910128

เงื่อนไขการคืนเงิน: เงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีที่คุณลูกค้าแจ้งไว้ (ภายใน 30 วัน)